Για να δείτε τις διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ω. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων κάντε κλικ εδώ