Σας γνωρίζουμε ότι οι προπονήσεις των Μικτών Ομάδων Ομάδες  Κ –16 (2007-2008) και Κ – 14 (2009 -2010) την 2η εβδομάδα θα διεξαχθούν ως εξής :

 

  • Για τα Σωματεία της Ανατολικής Σάμου οι προπονήσεις θα διεξαχθούν στο γήπεδο Σάμου  ως εξής :
  • K – 16 , Δεύτερα 05/12/2022 από 14:30 έως 16:00.
  • Κ – 14 Τρίτη   06/12 /2022   από 14:30 έως 16:00.

 

  • Για τα Σωματεία της Δυτικής Σάμου οι προπονήσεις θα διεξαχθούν στο γήπεδο Καρλοβάσου  ως εξής :
  • K – 16 & Κ – 14  Τετάρτη  07/12/2022 από 14:30 έως 16:00.

 

  • K – 16 & Κ – 14 για όλα τα σωματεία την Πέμπτη 08/12/22 και ώρα 15:00 έως 18:30 θα διεξαχθούν αγώνες προεπιλογής  στο γήπεδο Σάμου.

Οι  ποδοσφαιριστές της Δυτικής Σάμου  να βρίσκονται στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου  ώρα 14:30, όπου θα αναχωρήσει λεωφορείο και θα επιστρέψει με το πέρας των προπονήσεων .   

 

  • Για τα σωματεία της Ικαρίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

 

Παρακαλούνται οι ομάδες να ειδοποιήσουν, όπως έχουν την υποχρέωση, τους παίκτες των παραπάνω ηλικιών  για να στελεχώσουν τις Μ.Ο και να έχουν μαζί τους, ρούχα προπόνησης, επικαλαμίδες και την  κάρτα υγείας σε ισχύ.

 

     Τηλέφωνα επικοινωνίας :

 Σβερκίδης Νικόλαος                                                        6974112098

 Παρθένης Νικόλαος                                                          6984463669

 Κουλούρης Σταμάτιος                                                      6947729094                     

 ΕΠΣΣάμου                                                                        2273027794

 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των ποδ/στων στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣ, όταν καλούνται για τη συγκρότηση τους ή για προπονήσεις  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται από την ΕΠΣ οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ΚΑΠ/ΕΠΟ .