Για να δείτε τις διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ω. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων κάντε κλικ εδώ 

Γνωστοποιούμε, ότι κατά συνεδρίαση του  Δ.Σ. της Ένωσης της 20/09/2022,αποφασίστηκε η σύνθεση της Πειθαρχικής Επιτροπής 2022-23  και έχει ως εξής:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βλαχοπούλου Θεοδώρα (Δικηγόρος) ΜΕΛΗ             :  Πασαγιάννης Κωνσταντίνος  & Γαβριήλογλου Παρασκευή (Δικηγόροι)  

Γνωστοποιούμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του  Δ.Σ. της Ένωσης της 20/09/2022, αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Κανονισμού Διαιτησίας 2022-23,  ο διορισμός της τριμελούς (3)  Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας  ως εξής: Πρόεδρος          – Δημήτριος Βαλής Αν. Πρόεδρος   – Ευθύμιος Παπαδάμ Μέλος               – Αναστάσιος Ραγκαβής