Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΒΕΡΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Βακάλης

ΜΕΛΟΣ : Κωνσταντίνος Βογιατζής

ΜΕΛΟΣ: Εμμανουήλ Χιώτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Σβερκίδης

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Παρθένης

ΜΕΛΟΣ: Ευάγγελος Μπαξεβάνος

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Κάρλας

ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Μανωλιός

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Βακάλης

ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Μανωλιός

ΜΕΛΟΣ: Εμμανουήλ Χιώτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Βογιατζής

ΜΕΛΟΣ: Εμμανουήλ Χιώτης

ΜΕΛΟΣ: Ευάγγελος Μπαξεβάνος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Μπαξεβάνος

ΜΕΛΟΣ: Γεώργιος Μανωλιός

ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Σβερκίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Βογιατζής

ΜΕΛΟΣ: Εμμανουήλ Χιώτης

ΜΕΛΟΣ: Ευάγγελος Μπαξεβάνος