Υπενθυμίζουμε ενόψει της επικείμενης έναρξης των Τοπικών Διοργανώσεων 2021-2022 και βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και του άρθρου 18 του ΚΑΠ/ΕΠΟ, ότι όλοι οι Προπονητές , Βοηθοί Προπονητών, Προπονητές Φυσικής Κατάστασης, Προπονητές Τερματοφυλάκων οφείλουν να εκδώσουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο αποτελεί ειδικό έγγραφο για κάθε προπονητή αναγκαίο  για την άσκηση των […]

ΠΡΟΣ : Σωματεία – Μέλη  ΕΠΣ Σάμου ΘΕΜΑ  : Πρόσκληση Σύγκλησης της  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Σάμου.   Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου βάσει: α) Της υπ’ αριθμ.  274/11-08-21  απόφασής του ΔΣ. β) Των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΣ Σάμου γ) Της υπ’ αριθμ. 142/2021 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ   ΣΥΓΚΑΛΕΙ […]