Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι οι περίοδοι μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών είναι οι εξής: Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές Μετεγγραφές Θερινή περίοδος: 03/08/2020 έως 02/11/2020 Χειμερινή περίοδος:  01/01/2021 έως 01/02/2021   Επανεγγραφές Θερινή περίοδος: 03/08/2020 έως 02/11/2020 Χειμερινή περίοδος: 01/01/2021 έως 26/02/2021   Μεταγραφές ορισμένου χρόνου – Πρώην υποσχετικές/ Δανεισμοί ερασιτεχνών  Θερινή περίοδος: 03/08/2020 έως […]