Στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης για προσωρινή απαγόρευση κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις, σας γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των παρισταμένων που έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση ( γήπεδο ) είναι είκοσι πέντε ( 25) από κάθε ομάδα. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι ποδοσφαιριστές , προπονητές, γιατρός παράγοντες (μέλη του Δ.Σ) καθώς επίσης ένα (1) […]