Σας γνωρίζουμε ότι το  Σάββατο  19/09/2020 θα πραγματοποιηθεί  Προπόνηση – Προεπιλογή   των Μικτών Ομάδων  Κ –14 & Κ –15.

Οι προπονήσεις θα διεξαχθούν  στο γήπεδο  Σάμου, ώρα 11:00.  

Παρακαλούνται οι ομάδες να ειδοποιήσουν, όπως έχουν την υποχρέωση, τους παίκτες των παραπάνω ηλικιών  για να στελεχώσουν τις Μ.Ο. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν στα χέρια τους φωτοαντίγραφο των εγγράφων της Γ.Γ.Α( έγγραφα covid 19) καθώς  και την  κάρτα υγείας σε ισχύ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

 Σβερκίδης Νικόλαος                  – 6974112098

 Κυριακού  Παναγιώτης            – 6986038159

 ΕΠΣ Σάμου                                   – 2273027794

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των ποδ/στων στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣ, όταν καλούνται για τη συγκρότηση τους ή για προπονήσεις  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας επιβάλλονται από την ΕΠΣ οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ΚΑΠ/ΕΠΟ .