Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ενδιαφέροντος και να προγραμματίσει ανάλογα τη διοργάνωση Σχολής Διαιτησίας Ποδοσφαίρου στη Σάμο με σκοπό την ανάδειξη νέων Διαιτητών Ποδοσφαίρου.

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει στο Γραφείο της ΕΠΣΣ συμπληρωμένη τη αίτηση που συνοδεύει την παρούσα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίσθηκε μέχρι 21/09/2020.