Α.Π.Σ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Π.Σ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ιδρύθηκε το

1988

Club History

Το σωματείο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμό 119/06-10-1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 333/14-03-1989 στα μητρώα σωματείων του Πρωτοδικείου Σάμου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Υδρούσας Σάμου ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ», με έδρα το Δ/Δ ΥΔΡΟΥΣΑΣ του Δήμου Καρλοβασίου Σάμου.

Δυνάμει της με αριθμό 41/69/25ΕΔ/22-02-2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου μετονομάσθηκε σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Το σωματείο από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Σάμου. Το 2006 τιμήθηκε από την ΕΠΣ Σάμου με το κύπελλο ήθους διότι σε όλη την αγωνιστική χρονιά είχε μόνο μια κίτρινη κάρτα.