Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου βάσει: α) Της Απόφασής του της 23/06/2020 β) Των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΣ Σάμου   ΣΥΓΚΑΛΕΙ    Την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣ Σάμου, στις 11/07/2020, μέρα Σάββατο  και ώρα 19:30 (άρθρο 24 Κατ/κου).     Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στο Roof Garden του […]