Γνωστοποιούμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του  Δ.Σ. της Ένωσης της 20/09/2022, αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Κανονισμού Διαιτησίας 2022-23,  ο διορισμός της τριμελούς (3)  Τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας  ως εξής:

Πρόεδρος          – Δημήτριος Βαλής

Αν. Πρόεδρος   – Ευθύμιος Παπαδάμ

Μέλος               – Αναστάσιος Ραγκαβής