Γνωστοποιούμε, ότι κατά συνεδρίαση του  Δ.Σ. της Ένωσης της 20/09/2022,αποφασίστηκε η σύνθεση της Πειθαρχικής Επιτροπής 2022-23  και έχει ως εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βλαχοπούλου Θεοδώρα (Δικηγόρος)

ΜΕΛΗ             :  Πασαγιάννης Κωνσταντίνος  & Γαβριήλογλου Παρασκευή (Δικηγόροι)