ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω των δεύτερων Εθνικών Εκλογών που προέκυψαν την συγκεκριμένη ημερομηνία (25/06/23) , αιτηθήκαμε αλλαγή για το Σάββατο 24/06/23 , η οποία και εγκρίθηκε .

Για να δείτε την έγγραφη έγκριση της Γ.Γ.Α , κάντε κλικ εδώ